Τεστ Προσωπικότητας για τον σκύλο σας.

April 3, 2018

Τεστ για να βρείτε το κυρίαρχο drive του σκύλου σας (drive =έμφυτη τάση). Υπάρχουν 4 κύρια είδη έμφυτων τάσεων και σε κάθε σκύλο είναι διαφορετική η αναλογία τους