Πως το AKC περιγράφει την κάθε φυλή σκύλου με μία πρόταση;